Sørg for at planlægge dit byggeprojekt og spar penge

om miljøscreening af boligg

Alle byggeprojekter kræver planlægning, dette gælder både det lille gør det selv-projekt eller det store projekt. Planlægningen er en essentiel ting at have styr på, om det så er en renovering eller en komplet nedrivning. Men hvor starter man så, når man skal planlægge sit byggeprojekt?

Når man gerne vil nedrive eller renovere sit byggeprojekt, er man det man kalder ”bygherre”.

En bygherre er altså den person, firma eller instans, der bestiller og betaler for projektet. Ud over at være den som bestiller og betaler er man også, ifølge arbejdstilsynet, den med det overordnede ansvar for planlægningen og koordinering af sikkerheden samt sundheden.

Til at starte med, når man som bygherre skal planlægge det lille eller store byggeprojekt, er det en god ide at finde ud af hvad man helt præcist vil have lavet, fra start til slut. Dernæst er det vigtigt at finde ud af hvad man har råd til. Når man så har de to ting på plads, bør man finde ud af hvordan man kommer i mål med sit byggeprojekt. Ofte finder de fleste bygherre ud af at både tiden og pengene er godt sparet, hvis man får et professionelt entreprenørfirma til at stå for byggeprojektet; men hvad end man beslutter sig for, så er der dog en ting som man bør få et firma til at lave og dette er miljøscreeningen.

Hvad er en miljøscreening?

Når man har fundet ud af hvad man helt præcist skal have lavet, så bør man derudover tænke på hvor meget det man skal have lavet, drejer sig om. Grunden til at man skal tænke på dette, skyldes at der ifølge affaldsbekendtgørelsen kap. 11 er nogen særlige regler for private, og professionelle der omhandler screening, kortlægning og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Reglerne gør sig gældende, hvis man enten frembringer mere end 1 ton bygge- og anlægsaffald ved renoveringsarbejde, nedrivningsarbejde eller andet vedligeholdelsesarbejde, eller hvis man udskifter termoruder fra perioden 1950-1977. Dette skal gøres for at afdække om der har været anvendt problematiske stoffer i byggematerialerne under opførelsen eller renovering af bygningen. Disse problematiske stoffer kan f.eks. være tungmetaller, herunder bly, zink, nikkel, kviksølv, asbest, PCB, PAH eller klorparaffiner.

Hvis reglerne gør sig gældende for ens byggeprojekt, bør man tage kontakt til et firma som er specielister i at foretage en miljøscreening. Dette bør gøres således at man kan få udarbejdet en miljørapport som er en klar kortlægning over de byggematerialer som evt. indeholder disse problematiske stoffer. Miljørapporten vil blive brugt til anmeldelsen af bygge- og anlægsaffaldet, hvortil kommunen kan henvise til et modtageranlæg for de byggematerialer indeholdende problematiske stoffer.

Efter denne anmeldelse foreligger hos kommunen, har de 14 dage til at godkende denne. Når den så er godkendt, kan byggeprojektet påbegyndes.

Hvis ikke man får foretaget sig en miljøscreening, og derfor ikke får anmeldt denne til kommunen, kan det ende med at have en række økonomiske konsekvenser for en som bygherre, samtidig med at det kan trække tidsplanen for byggeprojektet ud.