Tjek mobildækning i boligen

mobildækning

Har du problemer med mobildækningen der, hvor du bor? Det kan være meget generende i hverdagen, når forbindelsen svigter eller er dårlig. Det er sådan, at de tre mobiludbydere, der er i Danmark ikke investerer ret meget i at sætte master op i de områder af Danmark, hvor der bor få mennesker. Derfor er er dækningen bedst der, hvor der bor mange. Men er du så uheldig at bo på landet i et af de områder, hvor dækningen er dårlig kan du prøve at undersøge nogle ting og måske få en bedre mobildækning.

Hvilke mobilmaster ligger nær dig?

Det betyder meget for din mobilforbindelse hvilken mobiludbyder, der leverer den bedste dækning i det område, hvor du bor. Derfor kan du starte din undersøgelse med at gå ind på mastedatabasen. Der kan du se hvilke master, der står i dit nærområde, og du kan også se hvilke af de tre mobiludbydere, der ejer dem. De tre udbydere, der dækker Danmark, er TDC, Telia/Telenor og 3 mobil. Hvis du ikke har abonnement ved udbyderen i dit område, kan det være forklaringen på den dårlige dækning. På landsplan er det TDC, der dækker bedst og så kommer Telia/Telenor som låner hinandens master og på tredjepladsen kommer 3 mobil.

Hvordan er landskabet?

Der er dog en del andre ting, der kan spille ind på om en mast dækker godt, der hvor du bor. Er der for eksempel to master tæt på din bolig, kan den ene dække bedre end den anden på grund af landskabet og bebyggelsen mellem masten og din bopæl. Ligger der eksempelvis en stor skov i mellem masten og dit hus, kan den gøre dækningen dårligere fra den pågældende mast. Det samme kan være tilfældet, hvis der ligger hav eller en stor sø imellem, eller hvis landskabet er bakket. Af menneskeskabte ting kan en stor betonbygning påvirke dækningen negativt. Så tjek på et kort, hvordan landskabet er mellem dig og masten.

Spørg besøgende

Den sidste ting du kan gribe til er at forhøre dig om dine besøgenes mobiludbyder, mobildækning i dit hus og type af mobiltelefon. Det kan gøre dig klogere på hvilken udbyder og mobiltelefon, der er bedst i dit område.