Forstærkningsløsninger af anlægskonstruktioner

Asfaltveje er i dag udsat for et stort tryk af køretøjer dagligt, og det sætter krav til vejenes beskaffenhed. Asfaltveje skal i dag kunne holde til massiv trafik i både varmt og koldt vejr. Klimaet i Danmark gør kravet til asfaltvejene større, da forskellen mellem de kolde og varme temperaturer er store. I Danmark kan vi være udsat for en rigtig kold vinter med temperaturer under frysepunktet og være udsat for en rigtig varm sommer med over 30 grader. Asfaltvejene skal derfor være ekstra holdbare i skiftende temperaturer. 

Asfaltarmering til at modstå sprækker, revner og huller i vejnettet

S&P Reinforcement udvikler utrolig stærk asfaltarmering til at styrke vejnettet. Asfaltarmeringen består af carbon og glasfiber, som anvendes til bæreevneforstærkning. Det forebygger revner og sporkøring, som dermed øger levetiden på konstruktionen. Ved en ekstra holdbar asfalt konstruktion, går der længere tid mellem reparationer og udskiftning af asfalt. Teknologien bag asfaltarmeringen har videnskaben bag sig, og har dokumenteret effekt igennem flere årtier og anvendt i flere forskellige lande med diverse klimaforskelle. 

Storbyerne udskifter og reparere asfaltveje i stor stil 

I takt med det stigende antal mennesker i Danmark og hele planeten, lider asfaltvejen under et langt større pres og tryk i dagligdagen. Det kræver en vældig stærk anlægskonstruktion, og er en af grundene til at der forskes og udvikles rigtig holdbare materialer og produkter til at kunne modstå den daglige drift på de danske og udenlandske veje. Der bliver udlagt asfalt på kommunale veje, lufthavne, udlægning i sving, udlægning på store flader og meget andet. Revneforebyggelse sker ved at gribe ind på vejnet som har lidt under massiv trafik. Her kommer man vejene til undsætning før den store skade er sket, og der kommer store huller i underlaget. Her skal den stærke bindingsmasse sikre en god overflade for de kørende. 

Projektbeskrivelser af indsatsområder i lokale områder i Danmark

Områder hvor der er revnedannelse, er der indsat effketivt forstærkning. Forstærkning med S&P Carbophalt G 200/200 viste sig som en økonomisk fordelagtig model og skabte en reduktion i CO2 aftrykket. Beregningerne på baggrund af fjernelsen af ujævnhederne viste reduktion på mellem 300-600 tons over 20 år, hvor alle trafikanter også opnår en gevinst i form af mindre brændstofforbrug. Produkterne er også anvendt til at udvide vejnet rundt omkring i verden. Med en stærk renovering og tilføjelse til det eksisterende vejnet, er der sikret flere trafikanter på vejene og et mere holdbart underlag, som tilmed har en positiv effekt på planeten. Der ses ofte store problemer med asfaltlægning grundet miljø og vejrforhold.